Metin Mecik İnşaat

TR EN KA

Kariyer

Kariyer

Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır.

En iyi adayları Şirket’imize çekmek ve sonrasında çalışanlarımızı elde tutmak amacıyla rekabetçi bir modelle ücret ve yan hak paketlerini sağlamak istiyoruz.


İstihdam edilebilirliğin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, ortak sürdürülebilirliğimizin garantisidir.

Yönetim ekibine çalışanların karşılıklı güven ve saygıya dayanan açık iletişim ortamında ve adil değerlendirme koşullarında becerilerini geliştirebildiği ve çalışan güvenliğinin öncelikli olduğu kurumsal bir ortamı koruyan ve geliştiren tüm olanak ve hizmetleri sağlamak suretiyle Metin Meçik İnşaat ın kurumsal stratejik amaçlarına ve iş hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.


Şirket’in ilerlemesi için, ifade özgürlüğü, yaratıcılık ve inovasyonu teşvik eden ve destekleyen bir kurumsal anlayışla çalışan ilişkilerimizi geliştirmek ve bu çerçevede kurumsal iklimi ve çalışma ortamını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın isteklerine süratle yanıt verme düzeyimizi sağlamak ve korumak için insan odaklı organizasyon yapımıza güveniyoruz.


Çalışanlarımızın yaptığı her şey, Metin Meçik İnşaat ın gelişmesine ve piyasadaki itibarına yardımcı olmaktadır.

İşe alımda iş pazarının kurum kültürümüze ve iş ihtiyaçlarımıza en uygun ve en yetkin kişilerin organizasyonumuza katılımını ve şirket içinde de kişisel gelişim ve yükselmelerini esas alırken, çalışanlarımızın farklılıklarını en önemli zenginlik değerlerimiz olarak kabul ederek farklılıkların zenginliğini her fırsatta teşvik edilmektedir.

İş Başvuru Formu